Cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 40km về hướng Tây Nam, Chà Lòi là hang động nằm tại xã Thủy Ngân (Lệ Thủy, Quảng Bình), nằm trong hệ thống hang động của "Vương quốc hang động" Quảng Bình
Cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 40km về hướng Tây Nam, Chà Lòi là hang động nằm tại xã Thủy Ngân (Lệ Thủy, Quảng Bình), nằm trong hệ thống hang động của "Vương quốc hang động" Quảng Bình
Hiểu Đồng