Hẻm núi Qilinxia nằm ở Tây Tạng, Trung Quốc, gần chân phía bắc của dãy Himalaya,  rìa đông nam của vùng đầm lầy Dingjie. 
Hẻm núi Qilinxia nằm ở Tây Tạng, Trung Quốc, gần chân phía bắc của dãy Himalaya,  rìa đông nam của vùng đầm lầy Dingjie. 
Phan Hằng (Theo Sohu)