VFF có Chủ tịch và hai phó chủ tịch mới ở Đại hội VIII

08/12/2018 17:32

Ông Lê Khánh Hải được bầu giữ chức chủ tịch VFF, ông Cấn Văn Nghĩa đắc cử chức PCT phụ trách tài chính.

Keyword đầu tiên có dấu

VFF có Chủ tịch và hai phó chủ tịch mới ở Đại hội VIII

Sáng 8/12 tại hội trường Trung tâm hội nghị quốc gia, VFF tiến hành Đại hội khóa VIII và bầu ra những nhân sự chủ chốt. Đại hội này sẽ bầu chức danh Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch phụ trách các mảng chuyên môn, tài chính - tài trợ và truyền thông, và 13 thành viên ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu ông Lê Khánh Hải giữ chức chủ tịch nhiệm kỳ 2018 - 2022. Ông Trần Quốc Tuấn được tiếp tục được bầu giữ chức Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. Trong khi đó ông Cao Văn Chóng nhận được bầu giữ chức Phó chủ tịch phụ trách truyền thông.

Việc Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Lê Khánh Hải nhận được sự đồng thuận cao cho chức Chủ tịch VFF không nằm ngoài dự đoán bởi chỉ còn mình ông Hải ứng cử vào "ghế nóng".

Cuộc đua vào ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính hấp dẫn hơn cả. Do không có ứng viên nào nhận quá 50% số phiếu bầu, theo quy chế bầu cử, hai ứng viên nhận số phiếu cao nhất là ông Cấn Văn Nghĩa và ông Lê Văn Thành được chọn vào vòng hai. Kết quả bỏ phiếu vòng hai xác định ông Cấn Văn Nghĩa giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ. Như vậy bộ máy của VFF trong nhiệm kỳ 4 năm tới đã được hoàn thiện sau thời gian dài ầm ĩ, tranh cãi và vướng nhiều lùm xùm.

Ông Lê Khánh Hải, sinh ngày 27/5/1966 tại Quảng Trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL từ tháng 10/2016.

Tháng 8/2018, ông Hải được lãnh đạo Bộ giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch VFF Khóa VIII. Sau khi ông Hải được giới thiệu ứng cử, nhiều ứng viên khác đã rút lui.

Xem video:

Hà Vy