VFF có động thái bất ngờ chào đón bầu Đức trở lại

30/04/2018 15:57

Cánh cửa trở lại VFF vẫn chưa đóng với ông bầu Đoàn Nguyên Đức sau động thái mới đây của VFF.

vff có động thái bất ngờ chào đón bầu Đức trở lại

VFF ra động thái bất ngờ chào đón bầu Đức trở lại

Mới đây, Tiểu ban nhân sự Đại hội khóa 8 của VFF ra thông báo cho biết đã quyết định xóa bỏ tiêu chí ứng viên phải có bằng Đại học sau khi lấy ý kiến các thành viên Ban chấp hành. Tiểu ban cũng thông báo tiêu chí mới tới 66 tổ chức thành viên.

Đặc biệt, Tiểu ban nhân sự thông báo gia hạn thời gian đề cử nhân sự từ ngày 2/5 tới 10/5. Trong thời gian này, VFF sẽ gửi văn bản đề nghị các đơn vị thành viên tiếp tục giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành, phó chủ tịch, chủ tịch VFF khóa 8 theo tiêu chí mới (ứng viên BCH không nhất thiết phải có bằng cử nhân).

Đây là lần thứ hai Tiểu ban nhân sự gia hạn thời gian nhận đề cử ứng viên. Sau lần đầu gia hạn nhận đề cử, đã có 4 ứng viên ra tranh cử chủ tịch, 11 ứng viên ra tranh cử phó chủ tịch, 30 ứng viên tranh cử thành viên ban chấp hành VFF khóa 8.

Đáng chú ý, với việc gia hạn đề cử lần này, cơ hội để ông bầu Đoàn Nguyên Đức nghĩ lại, tham gia vào BCH VFF khóa 8 vẫn còn. Ông Đức được đề cử vào vị trí Chủ tịch VFF khóa 8 trong đợt gia hạn nhận đề cử lần thứ nhất nhưng một mực tuyên bố rời VFF vì “không muốn ngồi cùng nhóm lợi ích”. Ông Đức cũng không gửi hồ sơ ứng cử để khẳng định tuyên bố của mình.

Trong trường hợp bầu Đức nghĩ lại, gửi hồ sơ ứng cử, đó sẽ là bất ngờ cực lớn của Đại hội lần này.

Xem video:

Vĩnh Thụy