Vi phạm nghiêm trọng, một nhà máy đường ở Hậu Giang bị "tuýt còi"

15/12/2019 12:52

Công ty TNHH mía đường - cồn Long Mỹ Phát bị buộc phải dừng ngay hoạt động sản xuất do vi phạm luật môi trường.

vi phạm nghiêm trọng, một nhà máy đường ở hậu giang bị "tuýt còi"
Công ty TNHH mía đường - cồn Long Mỹ Phát

Ngày 15/12, nguồn tin Báo Giao thông, UBND tỉnh Hậu Giang đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH mía đường - cồn Long Mỹ Phát (thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) dừng ngay hoạt động sản xuất.

Trước đó, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH mía đường - cồn Long Mỹ Phát do đã thực hiện hành vi xả nước thải gây ô nhiễm ra môi trường với số tiền hơn 700 triệu. Hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động trong thời gian 4,5 tháng kể từ ngày 23/7. UBND tỉnh cũng yêu cầu nhà máy áp dụng biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, báo cáo kết quả gửi về tỉnh.

Tuy nhiên, theo biên bản kiểm tra của đội liên ngành kiểm tra về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh lập ngày 9/12 thì Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ vẫn tiếp tục vận hành và có xả thải ra môi trường khi chưa hoàn thành các nội dung theo kết luận thanh tra và quyết định xử phạt của UBND tỉnh.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu công ty dừng ngay hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung của kết luận thanh tra và quyết định xử phạt hành chính do hành vi của Công ty TNHH mía đường - cồn Long Mỹ Phát đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bảo vệ môi trường.

Lê An