Vi phạm quỹ BHYT, đấu thầu thuốc ở Cà Mau: Kiểm điểm hàng loạt cán bộ

05/06/2020 14:25

Liên quan đến hàng loạt vi phạm trong quản lý, sử dụng quỹ BHYT, đấu thầu thuốc ở Cà Mau, Thanh tra tỉnh này kiến nghị kiểm điểm nhiều cán bộ.

Vi phạm quỹ BHYT, đấu thầu thuốc ở Cà Mau: Kiểm điểm hàng loạt cán bộ 1
Sở Y tế tỉnh Cà Mau. Ảnh: Gia Minh

Kiểm điểm hàng loạt cán bộ lãnh đạo

Từ những sai phạm sau khi có kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị BHXH Việt Nam kiểm điểm trách nhiệm ông Trịnh Trung Kiên, Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau với vai trò là nguời đứng đầu đơn vị, để xảy ra hạn chế, thiếu sót (từ 1/9/2018 đến nay).

Kiến nghị Đảng ủy BHXH tỉnh Cà Mau kiểm điểm rút kinh nghiệm ông Nguyễn Viết Tạo, nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau với vai trò là người đứng đầu đơn vị, để xảy ra hạn chế, thiếu sót như kết luận thanh tra (từ 13/3/2012 đến 1/9/2018) và các cá nhân đã nghỉ hưu.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế, với vai trò là nguời đứng đầu đơn vị, để xảy ra hạn chế, thiếu sót; kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Hoàng Sa, Phó Giám đốc Sở Y tế, đối với các sai phạm đã nêu như kết luận thanh tra.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Huỳnh Quốc Việt, nguyên Giám đốc Sở Y tế (từ tháng 10/2012 - 10/2017) với vai trò là người đứng đầu đơn vị, đế xảy ra hạn chế, thiếu sót.

Giám đốc Sở Y tế kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến những hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra. Đồng thời, kiểm điểm đối với các cá nhân thuộc Hội đồng đấu thầu, Tổ chuyên môn đấu thầu và cá nhân khác liên quan. Lý do, tổ chuyên môn đấu thầu và các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) vẫn dự trù 2 loại thuốc vào danh mục đấu thầu tập trung 2017 trái với chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế.

Thu hồi hơn 2,6 tỷ đồng sai phạm

Chánh Thanh tra tỉnh ra quyết định thu hồi số tiền sai phạm 2,6 tỷ đồng nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau.

Trong đó, BHXH tỉnh nộp số tiền hơn 2 tỷ đồng, gồm: hơn 814 triệu đồng trong thẩm định chấp nhận thanh toán tiền thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) không đúng theo Công văn số 13398/QLD-DK; hơn 1,2 tỷ đồng trong thẩm định chấp nhận thanh quyết toán đối với 2 loại thuốc không đúng theo Công vấn 225/BHXH-GDBHYT của BHXH tỉnh và Công văn 4837/BYT-BH của Bộ Y tế.

Bệnh viện đa khoa Cà Mau nộp số tiền hơn 628 triệu đồng, do thanh toán vật tư y tế của bệnh nhân mua, khi thanh toán không trừ ra.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh này (giai đoạn tháng 1/2014 - 9/2019).

Theo đó, hàng năm (từ năm 2014 - 2018) quỹ BHYT thu không đủ chi. Vì vậy, ngân sách nhà nước phải bù để chi là hơn 876 tỷ đồng; Sở Y tế Cà Mau cho thanh toán, thực hiện không đúng hợp đồng đã ký một số thiết bị trong hồ sơ không đầy đủ các chứng từ (đơn bảo hiểm, hóa đơn tài chính, tờ khai hải quan...); một số cơ sở khám chữa bệnh thanh toán không đúng quy định để BHXH từ chối thanh toán hơn 28 tỷ đồng; Bệnh viện đa khoa Cà Mau thanh toán vật tư y tế không phù hợp với số tiền hơn 628 triệu đồng...

Gia Minh