Vì sao 66km cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa được thu phí?

19/08/2019 15:32

Trên tuyến vẫn còn một số tồn tại về ATGT, Bộ GTVT đã nhiều lần yêu cầu nhưng VEC chưa khắc phục.

Vì sao 66km cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa được thu phí? 1
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Km65+000 - Km131+500 vẫn chưa được thu phí do chưa khắc phục xong một số tồn tại

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), Tổng cục Đường bộ VN và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc khắc phục các tồn tại để triển khai thực hiện tổ chức thu phí khai thác đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Km65+000 - Km131+500.

Theo Bộ GTVT, từ tháng 11/2018 - 5/2019, Bộ GTVT đã có 3 văn bản yêu cầu VEC khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức giao thông tổng thể toàn tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, gửi Tổng cục Đường bộ VN thẩm định và trình Bộ GTVT phê duyệt. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bộ GTVT chưa nhận được báo cáo của VEC về nội dung nêu trên. Bộ GTVT yêu cầu VEC khẩn trương, nghiêm túc triển khai, trình Bộ GTVT trong tháng 8/2019.

Đồng thời, ngày 23/1/2019, Bộ GTVT ban hành Văn bản 773 giao Tổng cục Đường bộ VN chủ trì kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn khai thác các dự án, báo cáo Bộ GTVT cho phép thu phí hoàn vốn đối với đoạn tuyến sử dụng vốn Ngân hàng Thế giới (Km65 - Km131+500).

“Theo báo cáo của Cục QLXD&CLCTGT và Tổng cục Đường bộ VN, trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Km65+000 - Km131+500 vẫn còn một số tồn tại về ATGT, tuy đã yêu cầu nhiều lần nhưng chưa được VEC khắc phục. Tổng cục Đường bộ VN đề nghị khắc phục hết những tồn tại nêu trên trước khi cho phép VEC thực hiện tổ chức thu phí đoạn Km65+000 - Km131+500 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi”, Bộ GTVT cho biết.

Để sớm tiến hành tổ chức thu phí đoạn Km65+000 - Km131+500 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, giảm gánh nặng tài chính cho chủ đầu tư, Bộ GTVT vừa yêu cầu VEC khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại của dự án, hoàn thành trong tháng 9/2019. “Trường hợp khó khăn, bất khả kháng, VEC phải tổng hợp, thống nhất với Tổng cục Đường bộ VN để báo cáo Bộ GTVT”, Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN tiếp tục rà soát lại các điều kiện đảm bảo an toàn khai thác dự án và trường hợp khó khăn, bất khả kháng, đề xuất, báo cáo Bộ GTVT cho phép thu phí đoạn Km65+000 - Km131+500 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nếu đủ điều kiện an toàn khai thác.

Được biết, dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 130km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án khoảng 1,640 tỷ USD (khoảng 34.000 tỷ đồng). Dự án gồm 2 hợp phần: Hợp phần do JICA tài trợ (Km0+000 - Km65+000) và hợp phần WB tài trợ (Km65+000 - Km131+500).

Trong đó, đoạn tuyến thuộc hợp phần JICA tài trợ (Km0+000 - Km65+000) được đưa vào khai thác từ ngày 2/8/2017 và đang tổ chức thu phí. Còn lại đoạn từ Km65+000 - Km131+500 sử dụng vốn vay của WB được thông xe đầu tháng 9/2018 đến nay vẫn chưa thu phí do còn một số tồn tại chưa được khắc phục.

Trước đó, tháng 7/2019, VEC có văn bản đề nghị Bộ GTVT cho phép thu phí cao tốc Quảng Nam - Quảng Ngãi, đoạn Km65-Km131+500, hợp phần vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Đình Quang