Vì sao 75 ngàn thuyền trưởng, máy trưởng phải đổi bằng?

12/12/2018 07:22

Theo luật mới, người có bằng thuyền, máy trưởng có 5 năm để tự nguyện đổi sang giấy chứng nhận KNCM...

Huy Lộc