Vì sao Bạc Liêu tái lập 4 sở sau 4 năm sáp nhập?

02/12/2022 16:34

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, sau gần 4 năm sáp nhập, các sở gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hiệu quả hoạt động không cao.

Liên quan Đề án tổ chức lại Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ và Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, tại cuộc họp Giao ban Báo chí tháng 11/2022 vào chiều 2/12, ông Tạ Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết, sau 3 năm sáp nhập, quá trình hoạt động của 2 Sở gặp nhiều khó khăn vướng mắc, hiệu quả hoạt động không cao, đặc biệt ở lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Thông tin truyền thông.

Vì sao Bạc Liêu tái lập 4 sở sau 4 năm sáp nhập? 1

Ông Tạ Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu thông tin thêm về việc tổ chức lại 2 Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ và Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

"Đáng chú ý là Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ của tỉnh hoạt động không như mong đợi, đạt hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, ở lĩnh vực Văn hóa và Thông tin khi nhập vào không phát huy hiệu quả, các hoạt động cũng rất khó khăn, hiệu quả chỉ được một số", ông Dũng nói.

Do vậy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy bạc Liêu đã thống nhất tổ chức lại 2 Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ và Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành 4 Sở như trước đó để việc hoạt động tham mưu cho UBND tỉnh về chuyên môn đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới, đặc biệt là trong xây dựng chính quyền số.

Ông Dũng khẳng định rằng: "Toàn bộ nhân lực 4 Sở sắp được tách ra sẽ nằm trong 2 Sở hiện tại. Việc tách ra không tăng thêm biên chế, cán bộ nhân sự, còn việc xây dựng trụ sở mới đang xin ý kiến Trung ương, kinh phí hoạt động cũng không tăng thêm".

Vì sao Bạc Liêu tái lập 4 sở sau 4 năm sáp nhập? 2

Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã thông qua Đề án tổ chức lại Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ và Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Theo đó, sẽ tái lập lại 4 Sở được tỉnh này sáp nhập cách đây gần 4 năm.

Mục tiêu của việc tổ chức lại 2 Sở này là để tái lập lại các Sở tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước ở các lĩnh vực trực thuộc, nhằm đảm bảo tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đúng theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ quản lý chuyên ngành.

Các Sở được tái lập là loại hình cơ quan hành chính với tên gọi như sau: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

Dự kiến 4 Sở sẽ chính thức đi vào hoạt động trong quý 1/2023.

Trước đó, vào tháng 11/2018, UBND tỉnh Bạc Liêu công bố quyết định về hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Đồng thời, quyết định hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành lập Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ (GD-KH&CN).

Hai Sở nêu trên chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2019.

Gia Minh