Vì sao Bộ Công thương lại lỡ hẹn trình Quy hoạch điện VIII?

01/07/2021 16:25

Đề án Quy hoạch điện VIII một lần nữa trễ lịch trình lên Chính phủ trong tháng 6 do "phải tính toán nhiều phương án quá".

vì sao bộ công thương lại lỡ hẹn trình quy hoạch điện viii?

Chính phủ yêu cầu rà soát lại quy mô phát triển nguồn điện, cơ cấu nguồn điện hợp lý so với dự báo nhu cầu nhằm tránh xảy ra tình trạng dự phòng điện không hợp lý.

Ngày 1/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công thương), đơn vị được giao chủ trì lập Đề án Quy hoạch điện VIII, cho biết hiện vẫn chưa thể trình đề án lên Chính phủ do "phải tính toán nhiều phương án quá".

Theo vị này, sau khi hoàn thành báo cáo, sẽ trình lãnh đạo Bộ Công thương thông qua để lấy ý kiến các bộ, ngành và trình Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, một lần nữa, Đề án Quy hoạch điện VIII lại chậm trễ sau khi đã chưa thể trình Chính phủ trước ngày 15/6 theo yêu cầu của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công thương phải rà soát, đánh giá kỹ thêm về hiện trạng năng lực hệ thống điện quốc gia; Khả năng cung ứng điện tối đa trong trường hợp có và không có ràng buộc về truyền tải công suất các nguồn điện;

Rà soát lại quy mô phát triển nguồn điện, cơ cấu nguồn điện hợp lý so với dự báo nhu cầu điện, nhất là giai đoạn đến năm 2030; Phân bổ hợp lý không gian phát triển các nguồn điện, nhất là nguồn điện LNG trong quy hoạch... nhằm tránh xảy ra tình trạng dự phòng điện không hợp lý.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng phải rà soát quy định về cơ quan chủ trì xây dựng cơ chế đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, và làm rõ mối liên hệ phát triển nguồn và lưới giữa quy hoạch điện VIII và các quy hoạch địa phương.

Chính phủ cũng lưu ý, Đề án nên tiếp thu ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong đó tách danh mục các nguồn điện đã có quy hoạch và tiếp tục triển khai để đảm bảo công khai, minh bạch; Rà soát danh mục, kết cấu lưới điện truyền tải phù hợp.

Đồng thời, yêu cầu tiếp thu những ý kiến đóng góp cũng như từ thực tiễn của quá trình xây dựng và triển khai Quy hoạch Điện VII và Quy hoạch Điện VII điều chỉnh.

Đáng chú ý, Chính phủ cũng giao Bộ Công thương quán triệt tinh thần phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giám sát, kiểm tra quyền lực trong quá trình thực hiện quy hoạch...

Hồng Hạnh