Vì sao Bộ KH&CN không cấp phép thử nghiệm tàu ngầm Trường Sa 01?

09/05/2014 13:15

Việc cấp phép thử nghiệm tàu ngầm Trường Sa 01 của ông Nguyễn Quốc Hòa ở Thái Bình, Bộ KH&CN chỉ có thể hỗ trợ về mặt tổ chức thử nghiệm.