Vì sao CDC Quảng Trị để kit test loại khác hết hạn, mua của Việt Á?

17/06/2022 20:16

CDC Quảng Trị lý giải trước việc Thanh tra tỉnh nghi vấn trong việc đơn vị này để kit test loại khác hết hạn nhưng vẫn mua kit test Việt Á.

Theo báo cáo CDC Quảng Trị gửi Sở Y tế tỉnh, sinh phẩm Alibaba xét nghiệm SARS-CoV-2 của Trung Quốc do Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương tài trợ.

CDC Quảng Trị nhập kho ngày 7/9/2020, hết hạn ngày 17/11/2020. Số lượng 42 hộp tương ứng 4032 test. Hạn sử dụng: 18/11/2020.

Tuy tài trợ test xét nghiệm nhưng lại không có hoá chất tách chiết ARN, không có giếng đặt phản ứng và các vật tư kèm theo, cũng không có hướng dẫn sử dụng tiếng Việt.

Trước tình hình đó, CDC Quảng Trị giao các khoa, phòng liên quan nghiên cứu tài liệu, quy trình sử dụng và cài đặt chương trình đọc phù hợp vào máy Realtime PCR.

Vì sao CDC Quảng Trị để kit test loại khác hết hạn, mua của Việt Á? 1

Thanh tra Quảng Trị kết luận CDC Quảng Trị có điểm bất thường

Cũng theo báo cáo, thời gian nhận sinh phẩm Alibaba đến lúc thời gian sinh phẩm hết hạn quá ngắn (nhận ngày 7/9/2020, hết hạn vào ngày 18/11/2020).

Sinh phẩm Alibaba là sinh phẩm mới, được tài trợ tuy nhiên không nhận được quá trình đạo tạo xét nghiệm. Kỹ thuật viên phải tự nghiên cứu tài liệu nên gặp khó khăn trong quá trình đưa sinh phẩm vào sử dụng như thời gian, kỹ năng, chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm.

Vì vậy, tuy nhận sinh phẩm ngày 7/9/2020 nhưng phải trải qua quá trình chờ mua hoá chất, thiết bị liên quan và mày mò nghiên cứu cách sử dụng. Đến ngày 30/9/2020 cán bộ kỹ thuật CDC Quảng Trị mới có thể triển khai thực hiện được công tác xét nghiệm trên sinh phẩm Alibaba.

Với thời gian ngắn nêu trên và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, do vậy sinh phẩm Alibaba đã sử dụng 1572 test, còn lại 2460 test hết hạn, không kịp sử dụng.

Trước đó, vào ngày 16/6, Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát hiện tại báo cáo sinh phẩm xét nghiệm còn tồn ở CDC Quảng Trị ngày 19/1/2021 ghi Việt Á còn 400 kit; Alibaba còn 2.460 kit niêm phong do hết hạn sử dụng; BGI hết; Thái Dương còn 1.000 kit. CDC Quảng Trị để sinh phẩm xét nghiệm hết hạn mà không báo cáo cấp có thẩm quyền để có phương án xử lý.

Thanh tra tỉnh còn phát hiện gói thầu mua test phục vụ xét nghiệm virus Sars-Cov-2 năm 2020 trị giá hơn 1,2 tỷ đồng có chứng thư thẩm định giá ngày 14/8/2020 của Công ty cổ phần thẩm định giá BTC VALUE – chi nhánh Đà Nẵng ghi: “Tại thời điểm thẩm định giá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị (CDC Quảng Trị) đang sử dụng máy Real-time PCR CFX96 Bio-Rad, chỉ chạy được với bộ kit của hãng Việt Á nên tài sản thẩm định hạn chế về thông tin thị trường”.

Tuy nhiên, chưa có tài liệu để khẳng định máy Real-time PCR CFX96 Bio-Rad do CDC Quảng Trị sử dụng chỉ chạy được với bộ kit của hãng Việt Á.

Đông Hiền