Vì sao con cựu Bí thư Quảng Nam bị xóa tên Đảng viên?

16/12/2017 20:12

Ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc sở KH&ĐT Quảng Nam không trung thực trong kê khai, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng...

vì sao con cựu bí thư quảng nam bị xóa tên Đảng viên?

Ông Lê Phước Hoài Bảo bị xóa tên Đảng viên do nhiều vi phạm

Theo kết luận, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 vi phạm các khuyết điểm như: Vi phạm các nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng và nhà nước về công tác tổ chức cán bộ trong việc đề nghị bổ nhiệm, luân chuyển, điều động một số cán bộ không đúng quy định; buông lỏng lãnh đạo, để UBND tỉnh và cơ quan chức năng tuyển dụng công chức bổ nhiệm một số trường hợp không đủ điều kiện, có sự ưu ái đối với con các Bí thư, Chủ tịch tỉnh.

Riêng ông Lê Phước Hoài Bảo (Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam, con trai cựu Bí thư tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh) đã không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong lý lịch, hồ sơ; ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng...

Trong khi đó, cựu Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam chịu trách nhiệm về người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái khi bổ nhiệm con trai là Lê Phước Hoài Bảo...

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam: Chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo. Đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam và các tập thể, cá nhân liên quan theo thẩm quyền.

Được biết, từ năm 2010-2012, ông Lê Phước Hoài Bảo học thạc sĩ chuyên ngành quản trị tài chính và chiến lược tại Trường Claremont Graduate University.

Năm 2012-2014, lần lượt giữ các chức vụ Phó rồi trưởng phòng Xúc tiến đầu tư - Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai. Tháng 2/2014, ông Bảo nhận công tác tại huyện Thăng Bình. Tháng 4/2015, ông Bảo được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam. Tháng 9/2015, ông Bảo là Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh này.

Tháng 10/2015, ông Bảo trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 5/2016, trúng cử HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 6/2016, ông Bảo trúng cử ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021. 

Vĩnh Nhân