Vì sao công nghệ đào hầm TBM được sử dụng phổ biến?

02/11/2016 09:49

Một trong những tính ưu việt khác của TBM là thi công không ảnh hưởng đến các công trình xung quanh.

Thạc sĩ khoa học Lê Văn Cường