Vì sao công ty lâm nghiệp ở Quảng Trị bị thu hồi gần 12,5 tỷ đồng?

24/06/2022 16:51

Thanh tra Quảng Trị phát hiện công ty lâm nghiệp chưa nộp tiền vào ngân sách theo quy định và có một số vi phạm liên quan đến quản lý tài chính

Ngày 24/6, nguồn tin từ Thanh tra tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định thu hồi gần 12,5 tỷ đồng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9.

Cụ thể, vào tháng 3/2019, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt phương án khai thác gỗ rừng trồng thuộc chương trình 327 và dự án 661, giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 thanh lý, khai thác rừng để nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đến nay dù đã khai thác xong rừng nhưng tại công ty còn hơn 11,8 tỷ đồng chưa nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, trước năm 2018, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định cho phép công ty sử dụng tiền khai thác gỗ rừng trồng thuộc chương trình 327 và dự án 661. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 chưa sử dụng hết, còn tồn tại hơn 221 triệu đồng nhưng không có xác nhận công nợ.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Thanh tra Quảng Trị phát hiện Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đường 9 chưa nộp tiền vào ngân sách theo quy định và có một số vi phạm liên quan đến quản lý tài chính

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 còn chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất trong 3 năm liền, với tổng số tiền hơn 455 triệu đồng. Đồng thời, công ty này còn nghiệm thu, thanh toán thừa so với khối lượng thực tế thi công xây dựng cơ bản hơn 13 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, liên quan đến số tiền gần 11,8 tỷ đồng tiền khai thác gỗ rừng trồng thuộc chương trình 327 và dự án 661, công ty đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị xin ý kiến chỉ đạo, sử dụng số tiền đó như thế nào.

Đối với số tiền hơn 455 triệu đồng tiền thuê đất, ông Thái cho biết, công ty đã trình các thủ tục nhưng các cơ quan liên quan chưa xử lý xong, vì vậy chưa thể nộp tiền.

Được biết, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty được UBND tỉnh Quảng Trị giao quản lý, sử dụng hơn 4.953ha nằm ở 4 huyện Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Đông Hà, trong đó đất rừng sản xuất hơn 4.900ha.

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2018, vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 là 33 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, vốn thực góp tại công ty của chủ sở hữu (vốn nhà nước) chỉ 10,3 tỷ đồng. Để có vốn hoạt động kinh doanh, công ty phải huy động vốn góp liên doanh liên kết trong lực lượng cán bộ công nhân viên công ty và các đơn vị, cá nhân bên ngoài.

Đông Hiền