Vì sao Đà Nẵng chưa di dời dân gần 2 nhà máy thép?

10/04/2018 20:07

Xung quanh nhà máy thép đã có hiện tượng 1 số đối tượng đến mua đất chia sổ tách sổ làm nhà trái phép...

Vì sao Đà Nẵng chưa di dời dân gần 2 nhà máy thép? 1

Hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc được hoạt động thêm 6 tháng để giải quyết công việc tồn đọng

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, liên quan đến hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc đã có 2 quyết định đưa ra. Trước đây, Ban thường vụ có quyết định di dời dân, chi phí di dời dân sẽ do 2 nhà máy này đóng góp. Đất của hai nhà máy sẽ đấu giá, nếu số tiền thu được không đủ chi phí đền bù giải tỏa, nhà máy phải chịu; còn dư, thành phố hoàn trả cho 2 công ty. 

"Tuy nhiên, sau đó cũng vướng một số vấn đề như tái định cư, quy mô rất lớn. Xung quanh nhà máy thép đã có hiện tượng 1 số đối tượng đến mua đất chia sổ, tách sổ làm nhà trái phép. Thành phố đã chỉ đạo thanh tra kiểm tra, xử lý", ông Thơ thông tin.

Vì sao Đà Nẵng chưa di dời dân gần 2 nhà máy thép? 2

Chủ tịch Đà Nẵng thông tin về hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc

Cũng theo Chủ tịch Đà Nẵng, khối lượng bố trí tái định cư rất lớn. Ban thường vụ mới đưa ra xem xét lại quyết định của mình. Vấn đề di dời dân và để 2 nhà máy kéo dài thời gian nhiều năm là do bài toán tái định cư chưa giải được, nhà máy thép trước sau gì cũng đóng cửa để thay đổi công năng, thay đổi công đoạn gây ô nhiễm môi trường. Có sự khác nhau nhưng quyết định đưa ra sau này có những điểm mới. Vấn đề dừng hoạt động của nhà máy, thành phố sẽ bàn bạc với doanh nghiệp và thực hiện đúng quy định. Giải quyết sao cho hạn chế thiệt hại của cả 2 phía doanh nghiệp và thành phố. Thành phố cho doanh nghiệp được sản xuất thêm 6 tháng để giải quyết các vấn đề tồn đọng, sau đó chấm dứt hoạt động.

"Phải hài hòa giữa lợi ích người dân và doanh nghiệp. Chúng ta đang tiếp tục rà soát một số nhà máy khác có cách nấu luyện gây ô nhiễm. Và thực tế có một số nhà máy gây ô nhiễm, tuy nằm xa khu dân cư nhưng sắp tới cũng phải chấm dứt hoạt động theo đúng lộ trình cam kết", Chủ tịch Đà Nẵng nói.

Vĩnh Nhân