Vì sao Gia Lai chưa xử lý mặt chính quyền đối với ông Đặng Phan Chung?

03/09/2020 18:52

Tỉnh Gia Lai cho biết vẫn chưa kỷ luật mặt chính quyền đối với ông Đặng Phan Chung, Phó chủ tịch HĐND tỉnh sau khi UBKT TW kỷ luật cảnh cáo.

Vì sao Gia Lai chưa xử lý mặt chính quyền đối với ông Đặng Phan Chung? 1
Ông Đặng Phan Chung

Chiều 3/9, một lãnh đạo tỉnh Gia Lai xác nhận ông Đặng Phan Chung - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai mới bị UBKT TW kỷ luật hình thức cảnh cáo về mặt đảng. Hiện, về mặt chính quyền vẫn chưa kỷ luật.

"HĐND tỉnh đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Đặng Phan Chung. Chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai của ông Đặng Phan Chung là do HĐND tỉnh bầu lên. Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong khi đó, chưa có quy định thống nhất về cơ quan nào sẽ xử lý kỷ luật hành chính đối với chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Do vậy, HĐND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xin ý kiến xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với chức danh này", một người có chức danh lãnh đạo tỉnh Gia Lai thông tin và cho biết văn bản đã gửi đi nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Cũng theo một cán bộ khác, ông Chung là công chức giữ chức vụ, vì vậy, hình thức kỷ luật sẽ được quy định theo luật công chức. Cụ thể quy định kỷ luật được nêu tại Nghị định 34 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức nêu rõ tại khoản 2, điều 8: Có các hình thức kỷ luật: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức và Buộc thôi việc.

Trước đó, ngày 15 - 17/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 46, thông báo đã thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Phan Chung. Lý do ông Chung can thiệp không đúng quy định vào hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Sau khi bị UBKT Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo, ông Đặng Phan Chung vẫn được giới thiệu vào danh sách bầu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025.

Tạ Vĩnh Yên