Vì sao KEB Hana Bank từ chối 844 tỷ đồng cổ tức từ BIDV?

13/12/2019 22:00

Ngân hàng KEB Hana đã từ chối nhận cổ tức năm 2017, 2018 với số tiền hơn 844 tỷ đồng.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Ngân hàng KEB Hana đã từ chối nhận cổ tức năm 2017, 2018 với số tiền hơn 844 tỷ đồng

BIDV hôm nay cho biết đã hoàn thành chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 và 2018 cho cổ đông với tỷ lệ chi trả 14%. Trong đó, số cổ tức chi trả cho cổ đông Nhà nước là 4.560,25 tỷ đồng và được BIDV nộp vào Kho bạc Nhà nước. Còn lại, cổ đông ngoài Nhà nước nhận cổ tức 223,76 tỷ đồng.

Đặc biệt, mặc dù nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của BIDV là Ngân hàng KEB Hana (Hàn Quốc) có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, nhưng theo thỏa thuận với BIDV Ngân hàng KEB Hana đã từ chối nhận cổ tức năm 2017, 2018 với số tiền hơn 844 tỷ đồng.

Ngân hàng KEB Hana trở thành cổ đông chiến lược của BIDV sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược ngày 11/11.

Theo đó, BIDV đã phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank hơn 603,3 triệu cổ phần với tổng giá trị giao dịch gần 20.300 tỷ đồng. Đây là giao dịch mua bán - sáp nhập (M&A) với một nhà đầu tư chiến lược lớn nhất lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam.

KEB Hana Bank sở hữu 15% cổ phần của BIDV với thời gian tối thiểu 5 năm.

Sau khi phát hành cổ phần cho KEB Hana Bank, vốn điều lệ BIDV tăng từ 34.187 tỷ đồng lên 40.220 tỷ đồng, cao nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

C.Sơn