Vì sao kết nối vận tải quốc tế chưa xứng tầm?

06/10/2016 09:07

Việc tạo thuận lợi phát triển vận tải đường bộ qua biên giới đang là một nút thắt cần tháo gỡ.

Tiến Mạnh