Vì sao nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Trị bị đề nghị kiểm điểm?

25/02/2020 10:04

Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm các cá nhân liên quan đến sai phạm quản lý, sử dụng đất đai, môi trường ở Quảng Trị giai đoạn 2013-2018.

Vì sao nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Trị bị đề nghị kiểm điểm? 1
Ông Nguyễn Đức Chính, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (ảnh: Nguyễn Tuấn)

Giao đất cho doanh nghiệp chưa đúng quy trình

Theo thông báo công khai Kết luận thanh tra quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 có liên quan đến các sai phạm.

Cụ thể, trong giai đoạn 2013-2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại các khu công nghiệp Nam Đông Hà, Quán Ngang và khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo không đúng với Nghị định của Chính phủ.

Riêng tại khu công nghiệp Nam Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt tăng diện tích xây dựng nhà máy, giảm đất công cộng không đúng với quyết định của Bộ Xây dựng.

Trong quản lý đất đai, UBND tỉnh Quảng Trị giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP để đầu tư cơ sở hạ tầng các khu dân cư tổ chức bán đấu giá còn dàn trải; một số dự án đã đầu tư xong cơ sở hạ tầng nhưng chưa hoặc không tổ chức bán đấu giá được do không có người mua; quyết định cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng khu Bắc sông Hiếu, TP Đông Hà để đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chưa có quyết định giao đất...

Đặc biệt, kết quả thanh tra cho thấy, một số doanh nghiệp được UBND tỉnh Quảng Trị giao, cho thuê đất, trong đó có đất rừng nhưng chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục giao, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng như dự án hạ tầng cụm công nghiệp Hải Lệ (giai đoạn 1)...

Sai phạm cũng được thể hiện rõ tại một số dự án đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản nhưng chưa có hợp đồng thuê đất, chưa nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định như Công ty CP Sông Nhùng, Công ty TNHH MTV Lào Việt ASEAN, Công ty CP Thiên Phú, Công ty TNHH MTV Đất Việt, Công ty TNHH MTV Nguyên Hà, Công ty TNHH MTV Dịch vụ số 1 Thành Thành Công...

Kết quả thanh tra cũng cho thấy, Công ty CP Phát triển khoáng sản 4 được Bộ TN&MT cấp phép khai thác, chế biến mỏ vàng tại Apey A, xã A Bung, huyện Đakrông. Thời hạn khai thác đã hết từ tháng 8/2018 nhưng doanh nghiệp không làm thủ tục đóng cửa mỏ, chưa nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường với số tiền 1,586 tỷ đồng và tiền cấp quyền khai thác 5,977 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, dự án cũng chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Rà soát, thu hồi nhiều dự án

Tại kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đề nghị chấn chỉnh công tác đấu thầu, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, ký quỹ đảm bảo thực hiện đầu tư của hàng loạt dự án; đồng thời yêu cầu thu số tiền ký quỹ gần 29,5 tỷ đồng của 20 dự án; thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động đối với 10 dự án có vi phạm.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và môi trường kiểm tra, rà soát, trước mắt tạm dừng việc xem xét gia hạn giấy phép cho phép Công ty CP Phát triển khoáng sản 4 khai thác và chế biến mỏ vàng tại xã A Bung, huyện Đakrông khi Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng cửa mỏ; chấm dứt việc cấp giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản vào rừng phòng hộ, quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo Điều 28 Luật Khoáng sản 2010.

Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 có liên quan đến các sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng đã nêu trong kết luận thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trong các nhiệm kỳ mà Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng xem xét kiểm điểm là ông Nguyễn Đức Chính, làm Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17/11/2014, nghỉ hưu từ 1/2/2020.

Phùng Đô