Vì sao ông Nguyễn Xuân Anh xin tạm dừng sinh hoạt Đảng dài ngày?

13/04/2018 23:17

Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã có đơn xin miễn sinh hoạt Đảng để đi chữa bệnh...

vì sao ông nguyễn xuân anh xin tạm dừng sinh hoạt Đảng dài ngày?

Ông Nguyễn Xuân Anh xin tạm dừng sinh hoạt Đảng để đi chữa bệnh

Theo Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, ngày 2/12/2017, ông Nguyễn Xuân Anh đã có Đơn gửi Chi bộ phòng Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng xin tạm miễn sinh hoạt Đảng để điều trị bệnh dài ngày từ tháng 12/2017. 

Sau đó, Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo Chi bộ phòng Tổng hợp thực hiện đúng các quy trình, thủ tục theo quy định và thống nhất để ông Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt Đảng điều trị bệnh dài ngày từ cuối tháng 12/2017.

Đồng thời, Đảng ủy Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng báo cáo và gửi toàn bộ hồ sơ liên quan đến Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố biết, theo dõi, chỉ đạo. Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Anh đang tiếp tục điều trị bệnh dài hạn.

Vĩnh Nhân