Vì sao phải quy định phong tướng cho Giám đốc Công an tỉnh?

04/06/2018 07:00

Có Cục trưởng hàm Trung tướng quản lý 100-200 cán bộ, Giám đốc CA một số nơi có khi quản lý đến 4.000-5.000 quân.

vì sao phải quy định phong tướng cho giám đốc công an tỉnh?

ĐBQH, Đại tá công an Nguyễn Hữu Cầu

Tuần này, Quốc hội sẽ thảo luận Luật CAND sửa đổi. Việc sửa đổi luật là rất cần thiết khi trước đây, Bộ Công an có 8 tổng cục, dần dần thêm 4 tổng cục nữa, nhưng giờ bỏ cấp trung gian này.

Bộ Công an cũng từ 126 đầu mối giảm còn 60 đầu mối trong khi chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an không thay đổi.

Trong các nội dung sửa đổi, đề xuất phong hàm tướng cho giám đốc công an địa phương vừa qua có nhiều ý kiến.

Là một người công tác trong ngành lâu năm, tôi thấy cấp bậc quân hàm bản chất chính là liên quan đến tiền lương. Mà tiền lương theo quan điểm của Nghị quyết T.Ư 7 nêu rất rõ là dựa trên hiệu quả lao động và vị trí việc làm cho phù hợp, đúng với cống hiến.

Nhưng tại sao có đề xuất cấp tướng cho giám đốc công an địa phương? Vì luật hiện hành quy định Tổng cục phó chỉ có hàm Thiếu tướng, trong khi đó Cục trưởng một số cục lại là Trung tướng. Tổng cục phó là cấp trên của Cục trưởng nhưng cấp hàm lại thấp hơn là không hợp lý.

Thứ hai, cũng là giám đốc nhưng Giám đốc Công an TP Hà Nội và TP.HCM có hàm Trung tướng, phó giám đốc công an tại đây cũng có hàm Thiếu tướng, nhưng các địa phương khác giám đốc công an chỉ là đại tá. Như thế là bất hợp lý.

Thứ ba, về luân chuyển cán bộ. Giám đốc công an địa phương với cấp hàm Đại tá thì làm sao có thể ra Bộ làm cục trưởng nếu luân chuyển để đào tạo. Trung tướng ở cấp cục mà muốn lên thứ trưởng thì phải về địa phương, mà Trung tướng về làm giám đốc công an địa phương lại không hợp lý.

Phân tích như vậy để cho thấy, hiện đang có sự bất hợp lý ở cả ngành dọc, ngành ngang và về cả chế độ chính sách phân phối theo lao động.

Rồi có những Cục, cục trưởng mang hàm Trung tướng chỉ quản lý 100-200 cán bộ, còn giám đốc công an một số địa phương có khi quản lý đến 4.000-5.000 cán bộ. Lượng người quản lý đông như vậy tức là công việc rất nhiều, trách nhiệm rất cao, nhưng cấp hàm của họ lại thấp hơn, lương cũng thấp hơn rất nhiều. Như vậy không đúng nguyên tắc phân phối tiền lương theo hiệu quả lao động.

Nếu đề xuất phong tướng cho giám đốc công an tỉnh, nên áp dụng ở những tỉnh loại 1, vì giám đốc công an tại đây phải quản lý 5.000-6.000 quân, mỗi năm họ phải điều tra 2.500-3.000 án hình sự, lượng công việc và trách nhiệm rất lớn.

Quân hàm gắn với tiền lương, mà tiền lương dựa trên hiệu quả lao động, nên nếu làm nhiều mà cấp hàm thấp, hưởng lương thấp hơn rất nhiều là bất hợp lý.

Theo quy định hiện nay, Bộ Công an có 205 tướng, Bộ Quốc phòng có 415 tướng, phân cấp tướng cho vị trí nào do Bộ Chính trị quyết.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, nên tiếp cận và sửa đổi luật theo hướng không quy định cứng như hiện nay, về việc cấp tướng được phong cho vị trí nào, mà việc phong tướng nên dựa theo hiệu quả công việc, vào con người, trường hợp cụ thể. Một con người, trường hợp xứng đáng thì nên phong tướng, chứ không nên mặc định là vào vị trí nào đương nhiên sẽ là tướng.

Với công an và quân đội, Đảng ủy Công an T.Ư và Quân ủy T.Ư là nơi hiểu, nắm rõ bản chất công việc, nên theo tôi để Đảng ủy Công an T.Ư và Quân uỷ T.Ư điều tiết và quyết định bố trí phong hàm cấp tướng cho vị trí nào, để đảm bảo tính công bằng và cả sự động viên ở các nơi cho hợp lý, nếu quy định cứng như hiện nay sẽ tạo bất cập.

Chúng ta cũng không lo nếu để nội bộ công an hay quân đội tự quyết việc phong hàm cấp tướng, sẽ tạo ra tình trạng “lạm phát cấp tướng”, bởi số lượng đã được quy định cứng, vượt quá số lượng ấy cũng không được. Bên cạnh đó, Đảng uỷ Công an T.Ư hay Quân ủy T.Ư muốn phân bổ thế nào cũng phải xin ý kiến Bộ Chính trị, làm sao đảm bảo tính linh hoạt và sự công bằng tương đối. 

 Đại tá Nguyễn Hữu Cầu
Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Hoài Vũ (Ghi)