Vì sao Quảng Nam hụt thu ngân sách 2017?

19/07/2017 15:57

Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam diễn ra từ ngày 17/7-19/7 "nóng" với vấn đề thu chi ngân sách 2017.

Vì sao Quảng Nam hụt thu ngân sách 2017? 1

Kỳ họp thứ 5, HĐND khóa IX tỉnh Quảng Nam diễn ra từ ngày 17/7-19/7, một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm, thảo luận tại kỳ họp này là tình hình thu chi ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, tổng thu 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ước đạt 9.680 tỉ đồng, tăng 6,58% so cùng kỳ năm 2016 nhưng chỉ đạt 46,21% dự toán HĐND tỉnh giao.

Báo cáo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2017, thu nội địa ước đạt 6.800 tỉ đồng (tăng 13,53% so với cùng kỳ năm trước) nhưng chỉ đạt 48% dự toán. Thu thuế XNK và thu quản lý qua ngân sách ước đạt gần 2.900 tỉ đồng.

Đa số nguồn thu đều đạt và vượt so với tiến độ thu, nhưng có 3 nguồn thu chưa đạt, gồm: thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thu lệ phí trước bạ và thu khác.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, đối với nguồn thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trong 6 tháng đầu năm ước thực hiện chỉ đạt 4.545 tỉ đồng (tăng 2,37% so với cùng kỳ năm trước) nhưng chỉ đạt 41,5% dự toán, thấp hơn tiến độ 8,5%. Nguồn thu khu vực này chủ yếu từ Công ty ô tô Trường Hải (chiếm 87,6% số thu ở khu vực này), nhưng 6 tháng đầu năm 2017 chỉ thu được 3.715 tỉ đồng, đạt 38.74% dự toán (dự toán thu từ ô tô là 9.590 tỉ đồng), thấp hơn so với tiến độ thu 11,26%.

Vì sao Quảng Nam hụt thu ngân sách 2017? 2

Do tỷ lệ đóng góp của ngành sản xuất và tiêu thụ ô tô vào tổng giá trị sản xuất của toàn nền kinh tế lớn nên khi hoạt động sản xuất và tiêu thụ ô tô của Công ty ô tô Trường Hải trong thời gian qua không đạt tốc độ tăng trưởng mong muốn làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và kết quả thu ngân sách của tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo cho thấy, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách thuế xe nhập khẩu có hiệu lực năm 2018, thị trường ô tô có dấu hiệu giảm doanh số, các hãng xe cạnh tranh nhau bằng cách giảm giá bán và tâm lý người tiêu dùng chờ đợi chính sách thuế và giá xe giảm vào năm 2018.

Theo báo cáo, dự kiến năm 2017, Công ty CP ô tô Trường Hải nộp được khoảng 7.737 tỉ đồng, hụt thu khoảng 1.853 tỉ đồng; tuy nhiên số thu những tháng gần đây có xu hướng giảm dần nên khả năng thu nộp từ Công ty ô tô Trường Hải sẽ thấp hơn số dự kiến nộp. Mức dự kiến mới nhất cho thấy chỉ thu được khoảng 6.700 tỉ đồng.

“Do tỷ lệ đóng góp của ngành sản xuất và tiêu thụ ô tô vào tổng giá trị sản xuất của toàn nền kinh tế lớn nên khi hoạt động sản xuất và tiêu thụ ô tô của Công ty ô tô Trường Hải trong thời gian qua không đạt tốc độ tăng trưởng mong muốn làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) và kết quả thu ngân sách của tỉnh”, báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ.

Ở các lĩnh vực khác, trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam có nhiều chuyển biến và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 6,41% so với cùng kỳ năm 2016, tăng tương đối cao so với 3 năm trở lại đây. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 28.880 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch, tăng 6,36% so với cùng kỳ năm 2016.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 43.000 tỷ đồng, tăng 2,46% so với cùng kỳ, chiếm 37% cơ cấu nền kinh tế. Giá trị sản xuất nông – lâm - thuỷ sản đạt 6.867 tỷ đồng, tăng 4,24% so với cùng kỳ.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc dự báo tình hình của tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa lường hết khó khăn, thách thức cho ngành sản xuất ô tô đã ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu phát triển của tỉnh; trong đó có 2 chỉ tiêu cơ bản là GRDP và thu nội địa.

Thu Hồng