Vì sao quy hoạch mạng cảng hàng không “vắng” sân bay chuyên dùng?

07/04/2021 17:13

Bộ GTVT đang lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

vì sao quy hoạch mạng cảng hàng không “vắng” sân bay chuyên dùng?

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Theo dự thảo báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ GTVT xây dựng, hiện nay, mạng cảng hàng không, sân bay gồm 22 cảng hàng không, sân bay, trong đó có 9 cảng hàng không quốc tế và 13 cảng hàng không nội địa được phân chia theo khu vực.

Đến năm 2030, nước ta sẽ có 26 cảng hàng không bao gồm 13 cảng hàng không quốc tế, 13 cảng hàng không nội địa.

Đến năm 2050 có 30 cảng hàng không bao gồm 15 cảng hàng không quốc tế, 15 cảng hàng không nội địa, trong đó cảng hàng không thứ 2 cho Vùng Thủ đô sẽ được nghiên cứu vị trí khi có nhu cầu, dự kiến nghiên cứu sau năm 2040.

So với giai đoạn đến năm 2030, hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc được bổ sung thêm 4 cảng hàng không gồm Nà Sản, Lai Châu, Cao Bằng và cảng hàng không thứ 2 cho Vùng Thủ đô.

Góp ý dự thảo quy hoạch, nhiều chuyên gia cho rằng Bộ GTVT chưa quan tâm đến hoạt động của hàng không chung, trong quy hoạch mạng cảng hàng không thiếu sân bay chuyên dùng (khu vực mặt đất, mặt nước, công trình nhân tạo sử dụng cho máy bay, thủy phi cơ, trực thăng hoạt động để phục vụ mục đích vận chuyển hành khách, hàng hóa, bưu gửi mà không phải vận chuyển công cộng).

vì sao quy hoạch mạng cảng hàng không “vắng” sân bay chuyên dùng?

Sân bay chuyên dùng sử dụng cho máy bay, thủy phi cơ, trực thăng hoạt động để phục vụ mục đích vận chuyển hành khách, hàng hóa, bưu gửi mà không phải vận chuyển công cộng

Về vấn đề này, Bộ GTVT cho biết: Theo quy định của Luật Hàng không dân dụng, Bộ Quốc phòng quyết định mở, đóng sân bay chuyên dùng sau khi thống nhất với Bộ GTVT; Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan lập quy hoạch tổng thế phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trừ sân bay chuyên dùng.

Thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Hàng không dân dụng , hiện nay Bộ GTVT đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập quy hoạch tổng thế phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và không bao gồm sân bay chuyên dùng.

Thanh Bình