Vì sao tàu chở khách phải lập nhật ký phương tiện?

06/03/2017 14:32

Nhật ký phương tiện chỉ có giá trị sử dụng khi được Cục Đường thủy nội địa VN hoặc Sở GTVT đóng dấu treo.

Vì sao tàu chở khách phải lập nhật ký phương tiện? 1

Thuyền trưởng  tàu chở từ 50 khách, từ 300 tấn hàng trở lên, tàu SB phải lập và lưu trữ Nhật ký phương tiện 

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 04/2017 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47 ngày 14/9/2015 quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối trên phương tiện thủy nội địa). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 15/3/2017, quy định chủ phương tiện có trọng tải toàn phần từ 300 tấn trở lên hoặc phương tiện có sức chở từ 50 khách trở lên phải lập sổ danh bạ thuyền viên, trang bị nhật ký phương tiện.

Đây là điểm mới so với quy định hiện hành, bởi trước đây chỉ quy định phương tiện đi ven biển mang cấp VR-SB (tàu SB) mới phải trang bị nhật ký phương tiện. Bên cạnh đó, nhật ký phương tiện (gồm nhật ký hành trình và nhật ký máy) trước khi sử dụng phải được Cục Đường thủy nội địa VN hoặc Sở GTVT địa phương đóng dấu treo tại trang bìa.

Nhật ký hành trình phải được thuyền trưởng, máy trưởng ghi chép và lưu trữ ít nhất trong 2 năm, sau đó giao cho chủ phương tiện lưu trữ. Khi mất nhật ký phải báo cho Cục Đường thủy nội địa VN, Sở GTVT, Cảng vụ Hàng hải, Đường thủy khu vực nơi gần nhất.

Liên quan đến tàu SB, thay vì quy định chung số lượng thuyền viên tối thiểu làm việc trên tàu SB trong 1 chuyến hành trình như hiện nay, thông tư sửa đổi quy định chi tiết số lượng thuyền viên tối thiếu trong 1 ca làm việc. Cụ thể: tàu SB có trọng tải thuộc nhóm 1 (tàu chở có trọng tải toàn phần trên 1.000 tấn, tàu chở khách trên 100 người) có thời gian hành trình trong 1 ca làm việc phải có tối thiểu là 4 thuyền viên (đảm nhận chức danh thuyền trưởng, máy trưởng, máy phó, thủy thủ); thời gian hành trình 2 ca là 6 thuyền viên; hành trình vượt quá 2 ca là 9 thuyền viên.

Riêng tàu từ trên 5.000 đến 10.000 tấn, tối thiểu 1 ca làm việc là 11 người; tàu trên 10.000 tấn và thời gian hành trình vượt quá 2 ca làm việc phải có tối thiểu 12 người.

Huy Lộc