Vì sao tỉnh Sơn La thu hồi quyết định cho Giám đốc Sở GD&ĐT nghỉ hưu?

28/06/2019 18:17

UBND tỉnh Sơn La vừa có quyết định thu hồi quyết định nghỉ hưu của ông Hoàng Tiến Đức, Giám Đốc Sở GD&ĐT tỉnh này.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Quyết định về việc hủy bỏ quyết định về hưu của ông Hoàng Tiến Đức

Cụ thể, ngày 26/6, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1484 thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 748 ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La từ ngày 1/7.

Trước đó, ngày 19/6, Ban Bí thư họp đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với ông Hoàng Tiến Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La. Sau khi xem xét tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Hoàng Tiến Đức, với cương vị Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi THPT, Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban Chấm thi THPT Quốc gia 2018 tỉnh Sơn La đã trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 tỉnh Sơn La có 2 thành viên Ban Chỉ đạo có con ruột dự thi, vi phạm Quy chế thi.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quá trình công tác, thành tích đóng góp cho địa phương của ông Hoàng Tiến Đức, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Tiến Đức bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Giải thích lý do hủy quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Hoàng Tiến Đức, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, trước đây ông Đức nghỉ hưu với tư cách Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, nhưng sau khi bị cách chức vụ trong Đảng thì phải hủy quyết định trước, chờ ban hành quyết định mới.

Anh Tâm