Vì sao TP Hạ Long hủy bỏ 27 đồ án quy hoạch chi tiết tại đảo Tuần Châu?

07/10/2022 10:56

Trong 27 đồ án quy hoạch chi tiết tại phường Tuần Châu bị huỷ bỏ, đa phần đồ án bị hủy là khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu.

Ngày 31/8/2022, Chủ tịch UBND TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) Nguyễn Tiến Dũng đã ký quyết định hủy bỏ 27 đồ án quy hoạch chi tiết tại phường Tuần Châu, trong đó đa phần đồ án bị hủy là khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu.

Vì sao TP Hạ Long hủy bỏ 27 đồ án quy hoạch chi tiết tại đảo Tuần Châu? 1

Một góc sân golf Tuần Châu(Ảnh minh họa)

Theo quyết định này, UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) nêu lý do hủy bỏ là 27 đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt từ tháng 6/2020 nhưng đến nay là 26 tháng mà chưa thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, chưa triển khai thực hiện.

Vì sao TP Hạ Long hủy bỏ 27 đồ án quy hoạch chi tiết tại đảo Tuần Châu? 2

Danh mục các đồ án quy hoạch bị UBND TP Hạ Long hủy bỏ

Vì thế, UBND TP Hạ Long cần xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn theo quy định tại Điều 46, Luật Quy hoạch Đô thị năm 2009 và triển khai phù hợp, thống nhất giữa các quy định của Luật Quy hoạch Đô thị, Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo, Luật Di sản văn hóa.

Cũng tại quyết định này, UBND TP Hạ Long giao UBND phường Tuần Châu căn cứ quy định hiện hành chủ trì, phối hợp cùng các phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất của thành phố các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức công bố công khai quyết định này.

Đồng thời, phường Tuần Châu quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Quang Minh