Vì sao trung đội Quyết tử đổi tên thành Quyết thắng?

04/10/2014 07:02

Cuộc chiến đấu trên mặt trận GTVT chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ tại miền Bắc lần I (1965-1968) là cuộc thử thách vô cùng gay go, ác liệt. 

Trên tuyến QL1A, tại hạt giao thông I Lệ Thuỷ (Quảng Bình) đồng chí công nhân Võ Xuân Nở là người đầu tiên dũng cảm ôm bom nổ chậm hất ra xa để bảo vệ nền mặt đường. Cũng trên đoạn QL1A này, nhân dân các xã Võ Ninh, Hồng Thuỷ là địa phương đầu tiên nêu khẩu hiệu: “Xe chưa qua, nhà không tiếc”. Nhiều gia đình đã tự nguyện phá nhà để có vật liệu làm cầu đường, hoặc cậy nền nhà lấy đá lát đường.

Vì địch đánh phá liên tục nên lực lượng chốt ở hai đầu chỉ kịp khai thác đủ số lượng đá để sửa tại chỗ. Công trường quyết định thành lập “Trung đội quyết tử” gồm 30 đảng viên và đoàn viên thanh niên ưu tú do đồng chí Đoàn Xuân Lịch làm B trưởng, bám trụ trọng điểm để sản xuất đá ngay trên trận địa.

Trung đội đóng chốt trong hang lèn, dùng mìn phá đá dịch tuyến, dự trữ một khối lượng lớn đá hộc, sau mỗi trận địch đánh phá là có ngay vật liệu ứng cứu đường. Vì vậy, tình trạng đường tắc kéo dài hàng tuần đã chấm dứt. Tuy địch vẫn tập trung đánh phá nhưng không gây khó khăn nhiều cho ta. Trung đội thề “Quyết tử” nhưng không một ai hy sinh nên anh em đổi lại thành “Quyết tâm” rồi cuối cùng là “Quyết thắng”.

Ngọc Lê