Quốc lộ 279 là tuyến đường huyết mạch nối Quảng Ninh với các tỉnh, nên có lưu lượng phương tiện khá đông.
Quốc lộ 279 là tuyến đường huyết mạch nối Quảng Ninh với các tỉnh, nên có lưu lượng phương tiện khá đông.
Quang Minh