VIAGS: Chất lượng là yếu tố cạnh tranh hàng đầu

12/12/2016 16:20

Trong điều kiện quá tải ở các sân bay, VIAGS xác định chất lượng phục vụ là yếu tố cạnh tranh hàng đầu.

Phan Tư