Video: An ninh nghiêm ngặt quanh khách sạn Tổng thống Donal Trump dự kiến ở

18:36, 25/02/2019

Video: An ninh khu vực khách sạn Marriott đang được thiết lập tới mức "kiến chui không lọt". Nhiều hàng quán tại đây cũng được yêu cầu đóng cửa.

Khánh Linh