Video: Ấn tượng với các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống Nga

11/01/2019 12:06

Các quân nhân của trung đoàn được tuyển chọn, đào tạo và biên chế đều là những người có lý lịch đặc biệt.

Video đội nghi lễ của Trung đoàn Tổng thống Nga trong một sự kiện ở Kremlin:

Các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống Nga (hay còn được biết đến với tên gọi Trung đoàn Kremlin) là những người làm nhiệm vụ đặc biệt, công việc chính của họ là đảm bảo an ninh, thực hiện các nghi thức quan trọng tại cơ quan quyền lực nhất nước Nga.

Trung đoàn Tổng thống Nga được xem là một đơn vị quân sự độc đáo nhất của Nga. Lực lượng này là một phần của Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga với tư cách là một đơn vị đặc biệt.

Các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống Nga được tuyển chọn, đào tạo và biên chế đều là những người có lý lịch đặc biệt, ngoại hình và trình độ đồng đều.

Mỗi bộ phận có một nhiệm vụ riêng biệt, khác nhau hoàn toàn nhưng nổi bật và thường thấy nhất đó chính là đội nghi lễ chuyên thực hiện nghiệm vụ đứng gác, nghi lễ tại các sự kiện quan trọng diễn ra trong Điện Kremlin.

Một số hình ảnh:

Video: Ấn tượng với các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống Nga 1

Hai quân nhân của Trung đoàn Kremlin thực hiện việc đổi gác theo quy định

Video: Ấn tượng với các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống Nga 2

Một vị trí đứng gác cá nhân bên ngoài Điện Kremlin

Video: Ấn tượng với các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống Nga 3

Đội nghi lễ của Trung đoàn Kremlin

Video: Ấn tượng với các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống Nga 4

Các trạm gác được bố trí quanh khuôn viên Điện Kremlin

Video: Ấn tượng với các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống Nga 5

Các binh sỹ thực hiện nghi thức trong thời tiết mùa Đông

Video: Ấn tượng với các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống Nga 6

Duyệt đội ngũ

Video: Ấn tượng với các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống Nga 7

Phục vụ trong một sự kiện đón tiếp

Video: Ấn tượng với các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống Nga 8

Đội kỵ binh cưỡi ngựa trong khuôn viên Điện Kremlin

Video: Ấn tượng với các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống Nga 9

 

Video: Ấn tượng với các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống Nga 10

 

Video: Ấn tượng với các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống Nga 11

 

Video: Ấn tượng với các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống Nga 12

 

Video: Ấn tượng với các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống Nga 13

Trong các nghi lễ quan trọng có sự tham gia của Tổng thống

Video: Ấn tượng với các quân nhân của Trung đoàn Tổng thống Nga 14

 

Hòa Bình