Video: ASEAN và Trung Quốc bắt tay "mở rộng bầu trời"

18:15, 15/11/2019

Tại Hội nghị ATM 25, 2 nghị định thư giữa ASEAN và Trung Quốc được ký kết, mở ra cơ hội lớn để các hãng hàng không khai thác thị trường tỷ dân.

Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25 (ATM 25) là diễn đàn thường niên để các Bộ trưởng GTVT ASEAN và 3 nước đối tác trao đổi, thống nhất việc xây dựng mạng lưới GTVT kết nối, hiệu quả, hội nhập, an toàn và bền vững khu vực, qua đó góp phần hình thành một ASEAN ổn định, thịnh vượng và có khả năng cạnh tranh cao.

Tại Hội nghị ATM 25, Nghị định thư quan trọng về hợp tác hàng không dân dụng đã được ký kết. Đây là Nghị định thư số 3 về mở rộng quyền vận chuyển thứ 5 giữa các bên ký kết thuộc Hiệp định vận tải hàng không ASEAN - Trung Quốc nhằm tăng cường kết nối hàng không giữa ASEAN và Trung Quốc, qua đó thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, đầu tư, kinh tế và xã hội.

Diễm Ly - Thùy Linh - Minh Khuê