Video: Bác bảo vệ bẻ lái, tung cước tóm gọn tên trộm

25/12/2018 10:46

Tên trộm rồ ga phóng xe máy định thoát thân nhưng đã bị tóm gọn bởi sự nhanh trí của hai bác bảo vệ...

H. Nam