Video: Ban Quản lý dự án Thăng Long xây “nhà” mới trên không gian mạng

18:00, 13/10/2021

Từ hôm nay, 13/10, Ban Quản lý dự án Thăng Long khai trương “ngôi nhà” mới trên môi trường internet tại địa chỉ http//: www.banthanglong.vn.

Đình Quang - Nguyễn Hoàn