Video: Báo chí đồng hành cùng BHXH VN phát triển xã hội bền vững

26/07/2017 13:20

Sáng 26/7, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo với chủ đề "Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam".

video: báo chí đồng hành cùng bhxh vn phát triển xã hội bền vững

Sáng 26/7, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo với chủ đề "Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam".

Sáng 26/7, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo với chủ đề "Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì mục tiêu phát triển xã hội bền vững" do Tạp chí Người làm báo trực thuộc Hội nhà Báo Việt Nam phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức.

Tại cuộc hội thảo, đội ngũ những người làm báo đã thể hiện sự quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tích cực đối với hoạt động của BHXH Việt Nam nói riêng và hoạt động tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT nói chung.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, Hội Nhà báo Việt Nam và BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT.

Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ có trách nhiệm chủ động cung cấp cho những người làm báo nhiều thông tin, số liệu toàn diện hơn về các công tác bảo hiểm.

Trong khuôn khổ cuộc hội thảo, các đại biểu tham dự hội thảo cũng đề xuất những nhóm giải pháp cơ bản, nhằm nâng cao chất lượng thông tin về bảo hiểm xã hội trên báo chí, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội, khẳng định tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm là hết sức cần thiết.

Hội thảo "Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì mục tiêu phát triển xã hội bền vững" là diễn đàn quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, không ngừng thắt chặt mối quan hệ thông hành, hợp tác, cùng chia sẻ mọi khó khăn, thuận lợi giữa báo chí và BHXH Việt Nam. Qua đó, cùng hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển toàn diện của đất nước.