Video: Bảo hiểm sẽ bồi thường tiền triệu cho khách hàng trễ chuyến bay?

24/12/2018 15:36

Khi chuyến bay chậm cất cánh từ 1 tiếng trở lên, số tiền bồi thường có thể lên đến 1,6 triệu đồng.

Hoàng Nam - Hoàng Việt