Video: Bộ GTVT tập trung sửa luật, sớm triển khai các dự án

29/03/2018 15:16

Các kế hoạch quan trọng được nhấn mạnh trong Hội nghị Giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018 của Bộ GTVT.

video: bộ gtvt tập trung sửa luật, sớm triển khai các dự án

Nhiều vấn đề "nóng", các kế hoạch quan trọng được nhấn mạnh trong Hội nghị Giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018 của Bộ GTVT.

Sáng nay 29/3, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị Giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2018. Theo đó, kết quả quý I/2018 cho thấy, Bộ GTVT đã hoàn thiện, trình Chính phủ 4 dự thảo nghị định, hoàn thành 100% kế hoạch và đang tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện 8 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 3 quy hoạch, một điều chỉnh quy hoạch đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để sớm được ban hành.

Trong quý I/2018, Bộ GTVT cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý các lĩnh vực vận tải, tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải; chủ động, kịp thời triển khai kế hoạch phục vụ vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2018,...

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2018, Bộ GTVT nhấn mạnh một số việc, như sẽ tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan tới 4 loại hình vận tải. Phối hợp với các bộ ban ngành có liên quan để tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc về Logistics. Sớm hoàn thành, đưa vào khai thác 10 công trình, dự án, tập trung hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai thi công 7 dự án trong kế hoạch Quý II/2018...

Hoàng Nam