Video: Các mức phạt vi phạm giao thông phổ biến nhất

09/03/2017 11:21

Video giúp độc giả ghi nhớ các mức phạt lỗi vi phạm giao thông cơ bản, phổ biến với xe máy và xe ôtô.

Video: Các mức phạt vi phạm giao thông phổ biến nhất 1

Video giúp độc giả hiểu rõ các mức phạt lỗi vi phạm giao thông cơ bản, phổ biến nhất với xe máy và xe ô tô.

Video dưới đây sẽ giúp độc giả dễ ghi nhớ các mức phạt lỗi vi phạm giao thông cơ bản, phổ biến nhất với xe máy và xe ô tô:

Hoàng Nam