Video: Cận cảnh dự án khẩu hiệu 11 chữ hơn 10 tỷ đồng ở Hòa Bình

28/09/2020 18:45

Đơn vị thi công đã dựng xong 1 chữ, đang phủ bạt kín có chiều cao khoảng 10m; bên cạnh là 2 chữ đang được hoàn thành, chờ dựng.

​ ​​ ​

Minh Chuyên