Video: Cận cảnh hầm chui Lê Văn Lương trước ngày thông xe

13:01, 04/10/2022

Hầm chui Lê Văn Lương (Hà Nội) đã hoàn thành cơ bản hạng mục hầm chính, đạt khoảng 99% khối lượng công việc.

Linh Đoàn - Nguyễn Hoàn