Video: Cây cầu đường sắt khiến hành khách thót tim tại Ấn Độ

19/03/2023 14:25

Do gió mạnh và sóng biển khó đoán, tốc độ tối đa cho phép với tàu khi qua cầu Pamban tại Ấn Độ chỉ 27 dặm/giờ.