Video tọa đàm: Chặn nhập rác phế liệu, giải phóng container "nằm" cảng biển

18:03, 10/11/2020

Thông tin mới nhất về chính sách nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam, các nỗ lực giải phóng container tồn đọng tại cảng biển...

Nguyễn Hoàn - Hoàng Vụ