Video: Choáng với chiếc xe buýt đi cả trên cạn lẫn... dưới nước

15/12/2018 06:17

Nhật Bản sáng chế ra chiếc xe buýt có tên Kaba vừa di chuyển được trên cạn lẫn dưới nước vô cùng tiện lợi...

H. Nam