Video: Chủ tịch Kim Jong Un vẫy chào người dân Đồng Đăng

26/02/2019 08:59

Ngay sau khi lên xe chuyên dụng, Chủ tịch Kim Jong Un tươi cười vẫy chào người dân Việt Nam hai bên đường.

Hữu Tuấn