Video: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

09:42, 31/03/2021

Quốc hội đã chính thức bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với 98,54% số phiếu tán thành.

Phùng Đô