Video: Chuyện về người thuyền trưởng chỉ huy tàu cứu hộ hiện đại nhất VN

02/08/2019 11:21

Thuyền trưởng Nguyễn Mạnh Dũng cùng các thành viên các tàu SAR 411 thực hiện hàng trăm chuyến hải trình cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Gần 15 năm đảm nhiệm vị trí thuyền trưởng tàu cứu hộ SAR 411, một vị trí nhiều khó khăn, phức tạp và nguy hiểm, anh Nguyễn Mạnh Dũng luôn nỗ lực để cùng các đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu hộ, hỗ trợ ngư dân.

"Sói biển" Nguyễn Mạnh Dũng được đồng nghiệp tin yêu, anh là tấm gương tiêu biểu trên mặt trận cứu nạn trên biển.

Hoàng Việt - Nguyễn Hoàn