Video: Có cần giám định lại hơn 1000 container phế liệu tồn đọng?

08:25, 30/11/2020

Đại diện Tân Cảng đề nghị cần có cơ chế linh hoạt và hướng dẫn cụ thể hơn để giải quyết tình trạng phế liệu tồn đọng ùn ứ quá lâu ngày tại cảng.

Nguyễn Hoàn - Diễm Ly - Mai Huyên