Video: Cô gái tự rước họa vì... cố vượt đèn đỏ

06/01/2019 17:35

Cố tình vượt đèn đỏ qua nút giao đang có đông phương tiện qua lại, cô gái tự rước hoạ vào thân...

H. Nam