Video: Cuối năm, cẩn thận kẻo xế hộp bị... vặt trụi

12/01/2019 16:02

Những chiếc xe đỗ ngoài đường, nơi không có người coi giữ là mồi ngon của những tên đạo chích. Chỉ cần vài giây, gương chiếu hậu, vè cửa hay logo xe sẽ bị bóc trụi.

 

Châu Anh